Verksamhet

Vår verksamhet – vilka är vi?

Advokat Göran Insulán med personal är en väletablerad brottmålsadvokatbyrå i Göteborg och Bohuslän. Vi har lång erfarenhet inom juridik och har sedan 1994 hjälpt personer med alla typer av rättsliga frågor – som exempelvis vårdnadstvister, asylfrågor och bodelning. Hos oss kan du känna dig trygg!

Hos oss erhåller klienten kontinuerligt löpande information om ärendets fortlöpande och har på så sätt den fullständiga informationen som krävs för att kunna avgöra vad för sorts beslut han eller hon önskar fatta. Ärenden som berör förhållanden i andra nationer handlägger vi tillsammans med advokat på ifrågavarande ort. För oss är det otroligt viktigt att du som klient vet att du kan anförtro dig till vår byrå utan risk. Vi alla på firman har självklart tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats oss i förtroende.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa dig.

Några juridiska tjänster vi erbjuder:

  • Brottmål
  • Asylrätt
  • Vårdnads-, barnsboende- och umgängestvister
  • Bodelning
  • Testamenten
  • Målsägandebiträde
  • Skadeståndsrätt
  • Försäkringstvister
  • Fordringar