Ring Oss
031-15 21 15

Din advokatbyrå i Göteborg & Uddevalla

VÅR ROLL SOM ADVOKATBYRÅ

Vår målsättning som advokatbyrå i Göteborg är att ge en snabb och effektiv service till både enskilda personer och företag. Arbetet styrs på så sätt att vi lämnar klienten ett råd som ur rättslig synpunkt är den mest lämpliga, varefter det är klienten som fattar det slutliga beslutet om vilka åtgärder som skall vidtas. Med andra ord är det inte vi som advokatbyrå som tar det slutgiltiga beslutet – allt för att du som kund ska känna trygghet.

Är du i behov av juridisk konsultation och rådgivning så hör av dig till oss. Det första inledande samtalet är alltid kostnadsfritt och du får tala direkt med en av våra advokater för att diskutera hur din situation bör hanteras.

BROTTMÅLSADVOKAT

Vi på advokatbyrå Insulán har en gedigen erfarenhet av olika brottmål där vi ständigt arbetar för dina rättigheter och alltid sätter dig som klient i fokus. Oavsett om du bara är ute efter rådgivning eller vill och behöver få hjälp i en rättslig process, finns vi här för dig. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att få representation som tror på dig oavsett om du är misstänkt eller utsatt för brott.

ASYL & MIGRATION

Ifall man tvingas fly från förföljelser eller ett land i krig är svensk lag troligtvis inte det främsta man tänker på när man anländer hit. Men ska du påbörja en ansökningsprocess med Migrationsverket så är det oundvikligen vad du kommer att stöta på. Det rådande läget i Sverige för migrationsrätt är dessutom ovanligt komplicerat och kan komma att förändras när som helst. Behärskar man sedan inte språket så kan det bli många frågor som uppstår och behovet av ett professionellt ombud som kan hjälpa dig att nå det beslut du önskar är minst sagt stort.

FÖRSÄKRINGSTVIST

Vi på advokatbyrån Insulán kan hjälpa dig igenom hela den juridiska processen inom arvsrätt från upprättandet av bouppteckningar och arvskiften till skrivande av testamenten och gåvobrev eller eventuella boutredningar. Vi ser till att göra hela förloppet så enkelt och smidigt som möjligt och svarar på alla dina frågor gällande dina juridiska rättigheter och fördelning av ditt arv.

FAMILJERÄTT

De flesta av oss kommer någon gång under livet i kontakt med familjerättsliga frågor. Det är alla de juridiska frågor som handlar om den närmaste familjen och just därför kan det inte bara kännas komplicerat att reda ut på egen hand, utan också känslomässigt påfrestande att vara i en tvist med någon som har stått en så pass nära. Vi på advokatbyrå Insulán har lång erfarenhet av familjerätt där vi hjälpt många familjer i Göteborg, Uddevalla, Smögen och andra kommuner i landet att hitta den bästa lösningen för just deras ärende.