Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning  031-15 21 15

Vår verksamhet – vilka är vi?

Advokat Göran Insulán med personal är en väletablerad brottmålsadvokatbyrå i Göteborg och Bohuslän. Vi har lång erfarenhet inom juridik och har sedan 1994 hjälpt personer med alla typer av rättsliga frågor – som exempelvis vårdnadstvister, asylfrågor, bodelning osv. Hos oss kan du känna dig trygg!

För oss är det otroligt viktigt att du  som klient vet att du kan anförtro dig till vår byrå utan risk. Vi alla på firman har självklart tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats oss i förtroende.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa dig.

Några juridiska tjänster vi erbjuder:

  • Brottmål
  • Asylrätt
  • Vårdnads-, barnsboende- och umgängestvister
  • Bodelning
  • Testamenten
  • Målsägandebiträde
  • Skadeståndsrätt
  • Försäkringstvister
  • Fordringar