Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning  031-15 21 15

Advokatbyrå i Göteborg, Uddevalla & Smögen

10824837-justice-scale-icon
Advokatbyrå Göran Insulán är en etablerad advokatfirma med gedigen erfarenhet inom rättsliga ärenden. Vi har kontor i Göteborg, Uddevalla och Smögen dit du är hjärtligt välkommen för rådgivning och advokathjälp.

Våra advokater hjälper dig med konsultation och rådgivning inom rättsliga frågor som exempelvis familjerätt (vårdnadstvist, skilsmässa mm.) eller om du utsatts för brott alternativt om du blivit åtalad för något.

Allmänt om vår roll som advokatbyrå

Advokat är en jurist till vilken allmänheten kan vända sig för att få hjälp med rättsliga frågor och kommer från latinskans advocatus som betyder tillkallad. Vår målsättning som advokatbyrå i Göteborg, Uddevalla och Smögen är att ge en snabb och effektiv service till både enskilda personer och företag. Arbetet styrs på så sätt att vi lämnar klienten ett råd som ur rättslig synpunkt är den mest lämpliga, varefter det är klienten som fattar det slutliga beslutet om vilka åtgärder som skall vidtas. Med andra ord är det inte vi som advokatbyrå som tar det slutgiltiga beslutet – allt för att du som kund ska känna trygghet.

Det är således alltid klienten som ”bestämmer” vad som slutligen skall göras. Klienten erhåller löpande information om ärendets fortlöpande och har på sätt fullständig information att kunna avgöra vad för sorts beslut han/hon önskar fatta. Ärenden som berör förhållanden i andra nationer handlägger vi tillsammans med advokat på ifrågavarande ort. Nästan alla människor kommer förr eller senare i en situation då de behöver juridisk hjälp och rådgivning.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!

Våra Kontor

Kontakta Oss

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla